Pi-Star

De distro Pi-Star van Jonathan G4KLX biedt de mogelijkheid om MMDVM-gebaseerde hotspots eveneens als POCSAG-zender in te zetten. Daartoe verbindt de hotspot zich met DAPNET, en zal gedurende de idle-tijd in de toegewezen timeslots pagerberichten uitzenden.

Dit werkt enkel met MMDVM-hotspots, DVMega ondersteunt dit niet!

Benodigheden:

  • MMDVM-hotspot (bijvoorbeeld MMDVM_HS_HAT)
  • DAPNET-gebruikersaccount
  • DAPNET-zenderaccount

Accounts kunnen aangevraagd worden door een ticket te maken op de DAPNET-support website.

Pi-Star setup

Download de Pi-Star distributie en schrijf deze naar een SD-kaart. Hiervoor zijn voldoende handleidingen beschikbaar. Het is wel handig om gelijk een ‘wpa_supplicant.conf’-bestand te maken via de Pi-Star Tools-pagina. Dit bestandje wordt vervolgens d.m.v. een SD-kaartlezer in het ‘boot’-volume gezet. Daarna wordt het kaartje pas in de Raspberry geplaatst. Hierdoor is de Raspberry meteen voorzien van de inloggegevens van het wifi-netwerk, zodat deze zich gelijk verbindt.

De configuratie van het juiste modemtype, DMR, DStar, etc valt buiten het bereik van deze beschrijving. Los ervan dat dit behoorlijk zelfverklarend is, is hierover ook voldoende informatie te vinden.

In het ‘Configuratie’-menu van Pi-Star is een sectie ‘POCSAG Configuration’ te vinden. De server is standaard ingesteld op de node van de RWTH Aachen. ‘Node Callsign’ is het roepteken waarmee de zender bij DAPNET bekend is. ‘DAPNET AuthKey’ is het wachtwoord van het zenderaccount. Beide gegevens worden op aanvraag door het DAPNET supportteam aangemaakt en toegestuurd. Dit is dusĀ niet de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee op de DAPNET-website ingelogd wordt! Activeer de POCSAG-functie van de hotspot ook niet voordat deze gegevens ingevuld zijn. De hotspot zal bij incomplete / incorrecte gebruikersgegevens namelijk blijven proberen te verbinden. Maar na een aantal pogingen zal het IP-adres geblokkeerd worden om deze onbedoelde mini-DDOS-aanval te stoppen.

Andere DAPNET-node gebruiken

Omdat de node van de RWTH als enige in Pi-Star opgenomen is, zullen alle MMDVM-hotspots wereldwijd met deze server verbinden. De belasting van de node is daardoor enorm groot. Het is echter mogelijk om met wat kunst- en vliegwerk een andere node in te stellen.

  • maak via SSH verbinding met de Raspberry
  • ga over op root-gebruiker (‘sudo su’)
  • maak vervolgens het bestandssysteem beschrijfbaar (‘mount -o remount,rw /’)
  • open dan het bestand /etc/dapnetgateway met een editor (bijv. ‘nano /etc/dapnetgateway’)
  • ga dan naar het onderdeel ‘Address’ in de sectie ‘[DAPNET]’ en vul hier het adres van een andere core in, bijv. ‘dapnet.hampager.be’
  • sla het bestand op en verlaat de editor
  • start de hotspot opnieuw op (‘reboot’)